Trwałe obuwie robocze

Wiele specyficznych branż wymaga specjalistycznej odzieży roboczej. Jest ona najczęściej konieczna ze względu na charakter wykonywanej pracy i czynności, które się z nią bezpośrednio wiążą. Zwykle po stronie pracodawcy leży zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży roboczej, która umożliwi sprawną pracę.